Firma NEOBUS POLSKA Sp. z o.o. Sp. k. otrzymała dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Tytuł projektu: Dotacje na kapitał obrotowy

Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19